Polisi Gwarant

Polisi Gwarant

Sut mae'n gweithio

Anfonwch y mater y daethoch ar ei draws i'r e-bost hwndanykesha8@163.comByddwn yn ei brosesu i chi cyn gynted â phosibl.

Croeso i dudalen hunanwasanaeth KeSha i brosesu ceisiadau gwarant a gwneud ymholiadau.Pan fydd problem gyda'ch cynnyrch, gallwch gysylltu â ni ar y dudalen hon neu helpu i ddatrys unrhyw broblemau eraill y byddwch yn dod ar eu traws yn gyflym.Ymddiheurwn yn fawr am unrhyw anghyfleustra a allai gael ei achosi wrth i chi brynu KeSha.

Mae pob cynnyrch a brynir gan KeSha wedi'i gwmpasu gan warant di-bryder.Gallwch ddod o hyd i gyfnod gwarant cywir y cynnyrch ar y llenyddiaeth y tu mewn i'r blwch pecynnu cynnyrch.

RHOWCH GALWAD I NI

Os oes gan eich cynnyrch ddiffygion yn ystod y cyfnod gwarant, cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni pa gymorth y gallwn ei ddarparu i chi.Cyn ffeilio hawliad gwarant, gall ymweld â'n tudalen Cwestiynau Cyffredin neu adolygu ein llawlyfr cyfarwyddiadau arbed amser i chi wrth ddatrys y mater am y tro cyntaf.

Diolch i chi ymlaen llaw am ddarparu'r holl wybodaeth;Gwyddom fod eich amser yn werthfawr iawn.

E-bost:

Ffôn:

+86 18902854220